Αξιολόγηση Υποψηφίων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και με απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για την κάθε κατεύθυνση.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την αντίστοιχη Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Στάδιο Β: Το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης, στην οποία επιλέγονται να συμμετάσχουν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Η ακριβής ημερομηνία της συνέντευξης ανακοινώνεται στους υποψήφιους από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στάδιο Γ: Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. 1.α και 1.β του αρ. 4 του Ν. 3685/2008. Καθένα από τα κριτήρια αυτά αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων, που προσδιορίζονται ως εξής:

 1. Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 10 μόρια,
 2. Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί πολύ καλή (Γ1/C1) ή άριστη (Γ2/C2) γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ.146/2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π,): 5 ή 10 μόρια αντίστοιχα
 3. Τίτλος ECDL: 5 μόρια
 4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 10 ή 20 μόρια αντίστοιχα
 5. Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή, 0-10 μόρια
 6. Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την αποκατάσταση: από 1 μόριο ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη
 7. Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής: ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή, 0-40 μόρια
 • Διέυθυνση: Νικολάου Γύζη 4, Πάτρα
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 369130
 • fax: 2610 369175
 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.